Vårt Land har snakket med samtlige av KrFs fylkesledere. De har alle fått spørsmål om hva slags betydning Frps opptreden og retorikk på asylfeltet har i debatten om samarbeid og regjering i 2017. Og de er spurt om alternativer, som utover Høyre/KrF/Venstre. Dette var KrFs foretrukne alternativ sist, men Frp har lovet at de aldri vil støtte et slikt prosjekt uten at de selv er med.