Venstres nye pakke innebærer blant annet kamp for å ta imot flere asylsøkere fra greske leire til søknadsbehandling, jobbing for å gi klimaflyktninger flyktningstatus og endring av forskrifter for å gi papirløse innvandrere helsehjelp. Vedtaket kan skape gnisninger med Frp i regjeringssamarbeidet.

– Jeg forventer at Trine Skei Grande nå slår i bordet med denne uttalelsen overfor Frp og sier at vi krever liberaliseringer i asylpolitikken, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Da landsmøtet startet var uttalelsen «Ta vare på folk på flukt» fra Unge Venstre og to fylkeslag på Vestlandet vraket fra bunken av resolusjoner som skulle drøftes og vedtas. Men «asylopprørerne» kjempet den inn igjen. Og i en spesialsesjon lørdag ble uttalelsen kvesset med noen underpunkter som utfordrer innhold i regjeringsplattformen fra Granavollen.

LES OGSÅ: Landsmøtet viste ikke nåde – vraket dødshjelp-omkamp

«Landsmøtet bestemmer»

Et av dem var å ta imot flere asylsøkere fra greske leire til søknadsbehandling i Norge. Forslaget innebærer også mer akuttstøtte rettet mot de humanitære forholdene på de greske øyene.

Stavanger-politikeren Per A. Thorbjørnsen vant flertall for akkurat dette punktet. Han anser hele uttalelsen som en marsjordre til Venstre i regjering:

– Landsmøtet er Venstres beslutningsorgan, overordnet vår linje i regjering. Asylpolitikk og integrering står sterkt i Venstre og politikk vi har kommet frem til sammen med Frp i regjering kan ikke hindre oss i å være tydelige om hva landsmøtet ønsker.

LES OGSÅ: Dette er Venstres glemte distriktsopprør

Klimaflyktninger

Et annet sentralt punkt i uttalelsen innebærer at partiet skal arbeide for å sikre papirløse innvandrere nødvendig helsehjelp – ikke bare akutthjelp – gjennom å gjøre endringer i en forskrift om helse- og omsorgstjenester.

– Innvandringsregulerende hensyn er uvedkommende i denne sammenheng, heter det.

Unge Venstre fikk flertall for å arbeide for at klimaflyktninger skal kunne oppnå flyktningstatus i Norge.

– Hvis Frp synes det kommer for mange asylsøkere nå, kan de jo bare vente til når klimakrisen får sitt crescendo, sa Hansmark i landsmøtedebatten.

LES OGSÅ: «Raja gjør alt han kan for å gi Grande stadig nye tupp i retning stupet»

Frp-motvekt

For å få et Venstre i gallupkrise på offensiven har Venstre-leder Trine Skei Grande sagt at et av grepene er at partiet skal «ta mer plass i regjering». Hansmark sier at han etter helgens landsmøte forventer at Venstre kjemper for liberaliseringer nå, ikke først i forhandlinger etter stortingsvalget i 2021. Partiet må være en tydelig motvekt til Frp.

– Når Frp-politikere tar veldig mye plass på dette området og går langt ut over regjeringsplattformen, så må vi gjøre det samme. Folk må se at det er partier i denne regjeringen som står opp for folk på flukt, som ikke bare reiser til Danmark for å se på innstramminger og hvordan vi skal få færrest mulig asylsøkere til Norge, sier Hansmark med klar adresse til Frp-toppers reise nylig.

For ham er det spesielt viktig å få slutt på at barn får midlertidig opphold og sendes til krigsrammede land straks de fyller 18.

LES OGSÅ: Grande om Sps vei: «Som å tro på julenissen, tannfeen, påskeharen og ånden i lampen»

Grande følger opp. Venstre-leder Trine Skei Grande sier til Vårt Land at hun ikke opplever at ledelsen gjennom uttalelsen fikk noen flertall mot seg.

– Dersom klimaflyktninger skal oppnå flyktningstatus, må det i så fall gjøres en jobb med å definere hva som egentlig er klimaflyktninger, svarer Grande.

– Er liberaliseringene her problematiske å følge opp innad i regjeringssamarbeidet?

– Partiene tåler at vi presser på fra vår side, vi ser jo at andre presser på fra sin. Så vi i Venstre skal ikke gi oss, svarer Grande.

Inkludert i uttalelsen er også et punkt om at flere asylsøkere med avslag får mulighet til å forklare seg muntlig for Utlendingsnemnda (UNE).