BERLIN (Vårt Land): – Jeg var klar over at både tyske og norske nazister sensurerte den norske pressen og at det ble lagt tydelige føringer for hva det nye regimet tillot på trykk. Men tidlig under arbeidet med denne boka, gikk det opp for meg at NS faktisk etablerte en «Norske artikkeltjeneste» (NAT), som leverte artikler til alle landets dagsaviser. Det forteller historikeren Bjørn Westlie til Vårt Land under et arbeidsopphold i Berlin. Han er aktuell med boken «Det norske jødehatet» som kommer ut denne uken. Det er Westlies femte bok med temaer fra 2. verdenskrig. Denne gangen er det norsk presse som er satt under lupen.