– Dette var knyttet til uro på grunn av nedbemanning ved landskontoret etter et dårlig valgresultat. En nedbemanning som landskontorets ledelse ikke anbefalte, men som vi måtte gjennomføre.