– Grepene må gjøres i riktig rekkefølge, hvis ikke risikerer man at hele byggverket faller sammen på veien. Man kan ikke effektivisere før man har endret systemet som ligger bak, sier Jan Ove Fjelltveit, stiftsdirektør i Bjørgvin bispedømme.