Generalsekretær Kristin Mile ser ikke det store behovet for nye, sekulære arenaer der folk kan møtes for å fylle et vakuum når religion taper terreng.