– Jeg skulle ønske at ikke-religiøse mennesker engasjerte seg mer i den samfunnsmessige religionsdebatten, sier Shoaib Sultan.