Forslaget er en del av komiteens innstilling om endringer i bioteknologiloven, som skal behandles i Stortinget 26. mai. Komiteen la tirsdag fram sin innstilling.

En samlet komité fremmer to forslag rundt tematikken kommersiell gentesting, som de siste årene har vært i kraftig vekst.

I januar skrev Vårt Land om Bioteknologirådet vil forby privat gentesting av barn under 16 år. På tidspunktet sa helseminister Bent Høie at det ikke var aktuelt.

Vil ha forbud også utenfor helsetjenesten

Nå ber helse- og omsorgskomiteen regjeringen komme tilbake til Stortinget med en utredning av markedet for genetisk selvtesting, som skal danne grunnlag for lovregulering av dette markedet.

De ber også regjeringen fremme et lovforslag som sikrer at genetisk testing av barn utenfor helsetjenesten blir forbudt.

I sin innstilling skriver komiteen at de er «sterkt bekymret for muligheten til å kommersialisere og forske på biologisk materiale som er hentet inn gjennom genetiske selvtester»

Mener foreldre bør få bestemme

Tidligere har både Bioteknologirådet og Forbrukerrådet tatt til orde for et nasjonalt forbud mot gentesting av barn utenfor helsetjenesten, og komiteen viser til deres høringsinnspill i innstillingen.

Regjeringen har ment at et lovforbud ikke er nødvendig, og at det er mer hensiktsmessig å øke den generelle kunnskapen i befolkningen om betydningen av genetiske undersøkelser. De mener videre at foreldre er i stand til å ta gode avgjørelser for sine barn.

LES MER: Råd vil forby foreldre å ta private gentestar av eigne barn - helseministeren avviser forbodet