KrFU-leder Martine Tønnessen kritiserte blant annet moderpartiet for ikke å ta tilstrekkelig hensyn til religionsfriheten. Dette argumentet mener Bjørn-Kristian Svendsrud, lederen i Fremskrittspartiets Ungdom, er dårlig: