Nyhet

KrFU-leder Martine Tønnessen kritiserte blant annet moderpartiet for ikke å ta tilstrekkelig hensyn til religionsfriheten. Dette argumentet mener Bjørn-Kristian Svendsrud, lederen i Fremskrittspartiets Ungdom, er dårlig:

– Jeg mener argumentet om religionsfrihet er en avsporing. Vi har en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som sier at forbud mot burka og nikab ikke er et brudd på religionsfriheten eller andre menneskerettigheter, sier Svendsrud.

I 2014 slo domstolen fast at Frankrikes forbud mot heldekkende slør ikke bryter mot menneskerettighetene.

– Når man først har en slik dom på plass, blir det synsing å mene at et forbud er brudd på menneskerettighetene, utdyper han.