Venstre-statsråden har ansvaret for Norges støtte til regnskogbevaring. Største mottakar er Brasil. I fjor fekk landet 686 millionar kroner, der det meste blei overført til det brasilianske Amazonasfondet, som finansierer prosjekt for å redusere avskoginga.