Den hardt hjerneskadde franskmannen vil om kort tid dø. Striden om han skal leve eller få dø har skapt uforsonlige fronter i familien, men retten har nå tatt en endelig avgjørelse om at han ikke lenger skal holdes i live gjennom sondeernæring.