De norske domstolene behandler søksmålet mot staten fra terrordømte Anders Behring Breivik om soningsforholdene minst like grundig som andre lignende saker, mener Olaf Halvorsen Rønning, stipendiat ved Universitetet i Oslo.