– Jøder og muslimer opplever utrygghet i sin hverdag. Fordi de er jøde, fordi de er muslim. Vi kan ikke ha det sånn i Norge i 2019.

Det sa Anniken Huitfeldt da hun presenterte uttalelsen «Felles kamp mot ekstremisme og hatprat», som ble enstemmig vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte lørdag.

LES OGSÅ: SV går inn for handlingsplan mot islamofobi

Stadig flere partier vil ha handlingsplan mot muslimhat

Der går Ap blant annet inn for å utarbeide en handlingsplan mot muslimhets, etter mønster fra handlingsplanen mot antisemittisme fra 2016.

Ap er det andre partiet på to uker som formelt går inn for en egen handlingsplan mot former for muslimhat. Helgen før gikk SV inn for en handlingsplan mot islamofobi.

Handlingsplanen er et svar på et reelt problem i Norge, mener Jonas Gahr Støre.

– Jeg synes det er en våken observasjon at muslimhets finner sted i vårt samfunn. Folk skal ikke hetses for sin religion, sin legning eller sine preferanser. Det vil Ap alltid stå opp mot, sier Ap-lederen til Vårt Land.

LES OGSÅ: Lanserer handlingsplan mot antisemittisme

Trakk linjer til New Zealand og 22. juli

Anniken Huitfeldt trakk linjene tilbake til terroren 22. juli – via moskéangrepene i New Zealand. Begge land hadde sosialdemokratiske statsministre da terroren rammet, begge høstet lovord for svaret de ga, påpekte Huitfeldt: «Tydelig, men uten å skape fiendebilder».

– Det viser hvor sterkt våre verdier står i møte med kriser. Derfor har det vært et veldig sterkt ønske fra mange fylkespartier og delegater at vi skal si noe om den voksende høyreekstremismen i Vesten og om vår felles kamp mot ekstremisme og hatprat. Det skapes fiendebilder mellom folk med ulike religioner, sa Huitfeldt, som la til:

– Og dere, det skjer også her hjemme.

Høyreekstreme miljøer i Norge har endret seg siden 1990-tallets nynazister, skriver Ap i uttalelsen.

Fiendebildet er et annet: «I dag er det islam og muslimer som blir sett på som den store fienden», heter det videre.

LES OGSÅ: Varsler kamp mot muslimhat

Struping av støtte til Human Rights Service

Etter hvert som det har gått noen år siden terrorangrepet, har stadig flere i Arbeiderpartiet brutt tausheten og sagt at de mener Norge ikke tok et tilstrekkelig oppgjør med idéverdenen som terroristen sprang ut av.

Ap går i uttalelsen ikke bare inn for en handlingsplan mot muslimhets, men vil også «sørge for at terrorangrepet 22. juli og politisk ekstremisme blir viet økt oppmerksomhet i skolen».

Sist, men ikke minst, vil partiet frata «organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering» statsstøtten.

Arbeiderpartiet er blant de mange partiene som har ønsket å kutte statsstøtten til Hege Storhaug og Human Rights Service:

– Støtte til en organisasjon som oppfordrer til å ta bilder av intetanende muslimer på åpen gate for å henge dem ut, går ikke, sa Jonas Gahr Støre til Aftenposten i 2017.