Det eneste året i Human-Etisk Forbunds historie forbundet har hatt flere innmeldinger i løpet av ett år var 1983, skriver Fri Tanke.