Tallene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at 55 prosent av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, gikk direkte over i jobb eller utdanning.

– Tallene er de beste på ti år og viser at flere får mulighet til å ta en utdanning og sikre seg varig arbeid. Regjeringens strategi er tydelig på at arbeid og kunnskap er nøkkelen til integrering. Disse resultatene viser at vi er på rett vei, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Økningen skyldes at flere har gått over til videregående opplæring enn tidligere år, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Oslo har den høyeste andelen som har gått over i jobb eller utdanning, med 64 prosent, fulgt av Vest-Agder, med 62 prosent. I Finnmark er det 41 prosent som har fått seg jobb eller utdanning.

– Tallene viser store variasjoner i resultater, både mellom fylker og mellom kommunene. Derfor er det viktig at vi fortsetter å stille krav, både til kommunene og den enkelte. For å sikre bedre integrering vil vi også styre bosetting slik at flere kommer til kommuner med gode resultater i integreringsarbeidet, og der de kan få jobb og kvalifisering, sier Sanner.

LES OGSÅ: Varsler innvandrerflukt fra Ap