LES MER: Kommunikasjonssjef i Sjømannskirken: – En betrodd medarbeider har begått et grovt tillitsbrudd

Tirsdag ettermiddag sendte Sjømannskirken i København ut en e-post med følgende beskjed:

«Det er med tungt hjerte vi må fortelle av vår regnskapsfører har blitt anmeldt for grovt underslag og dokumentforfalskning. Han har selv sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning og er fratatt alle tilganger til Sjømannskirkens systemer og bankkonti».

Sjømannskirken skriver at de nå har anmeldt forholdet.

«Ut fra opplysningene som er kommet frem til nå er det snakk om et underslag på til sammen over tre millioner norske kroner over en periode på nærmere seks år. Pengene er underslått fra Sjømannskirken i København», fortsetter e-posten, som er skrevet av daglig leder og sjømannsprest i kirken, Pål Kristian Balstad.

Han beklager videre at underslaget ikke er blitt oppdaget gjennom organisasjonens kontrollrutiner, og sier at disse nå skal gjennomgås.

«Etter at regnskapsføreren ble konfrontert med uvanlige bevegelser på kirkens konti i år, tilstod han og leverte en oversikt over ulovlige overføringer fra kirken til ham helt tilbake til 2013», skriver Balstad, som sier han har forståelse for at avsløringene kan svekke tilliten til Sjømannskirken i København.

Sjømannskirken mottar betydelig støtte fra private givere.

«Din støtte er og har vært uvurderlig. Uten støtte fra private givere kan vi ikke drive sjømannskirken slik vi gjør i dag. Vi håper at tilliten kan vinnes tilbake slik at Sjømannskirken i København kan fortsette å være en kirke der mennesker kan komme i glede og sorg, i hverdag og høytid», skriver Balstad.