Flere reagerer kraftig på Petter Stordalens utspill i E24 5. juli, der han sammenliknet dagens koronarestriksjoner med levekårene under 2. verdenskrig: