– Jeg synes dette er veldig skuffende fordi NRK her gir en veldig nedverdigende fremstilling av vår religionsstifter, sier Egil Lothe, generalsekretær for Buddhistforbundet.