Abid Raja (V) mener det er feil at pensjonert biskop Gunnar Stålsett risikerer fengsel for å ha ansatt en asylsøker uten arbeidstillatelse og vil endre loven.

– Hvis noen gir en asylsøker i Norge arbeid, selv om vedkommende ikke har arbeidstillatelse, bør ikke konsekvensen være fengsel, sier stortingsrepresentant Abid Raja (V) til NTB.

Raja sier han har Venstres stortingsgruppe med seg når han sier at de vil fremme et forslag i Stortinget om å endre loven slik at man ikke straffes for å ansette ureturnerbare asylsøkere uten arbeidstillatelse.

Torsdag ble det kjent at politiet er ferdig med etterforskningen av Gunnar Stålsett, som siden han pensjonerte seg som biskop i 2005 har hatt en ureturnerbar asylsøker ansatt uten arbeidstillatelse.

Saken er sendt til Oslo tingrett for beramming. Fordi Stålsett har erkjent straffskyld, er saken planlagt å gå som en tilståelsessak. Politiet ber om at han dømmes til ubetinget fengsel.

– Dette bør ikke være straffbart

– Vi kan ikke sitte stille og se på at Stålsett sendes i fengsel. Han har vært medmenneskelig og human og hjulpet vedkommende slik at vedkommende kan livnære seg selv. Dette bør ikke være straffbart, sier Raja.

Venstre har lenge ment at alle som oppholder seg i Norge, har rett til å ta arbeid. Forslaget har de ikke fått flertall for verken i regjering eller i Storting. Raja sier at det partiet vil endre nå, er at det ikke skal være straffbart å ansatte asylsøkere.

– I den perioden asylsøkere venter på at søknaden blir behandlet, er det bedre at de jobber enn at de mottar stønader. Fengsel bør ikke være konsekvensen for å gi noen andre arbeid. Det er urimelig, sier Abid Raja.

Raja håper å få saken i Stortinget før jul, slik at lovendringen skjer før en dom i Stålsetts sak faller. Lovendringen vil da ha tilbakevirkende kraft.

Forslag får støtte fra SV

Også SV mener at det må gis midlertidig arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkere. SVs Karin Andersen skriver til NTB de vil legge fram forslag i Stortinget 5. desember.

Nå dyttes de ut i svart arbeid, og humane medmennesker som gir dem jobb der de ikke blir utnyttet, blir straffet. Det er mye farlig svart arbeid og sosial dumping som truer både ærlige bedrifter og arbeidsfolkets lønns- og arbeidsvilkår. Bruk politiet på det, uttaler Andersen.

Bryter prinsipp om politisk innblanding i straffesaker

Abid Raja erkjenner at han med forslaget bryter prinsippet om at politikere ikke skal blande seg inn i pågående straffesaker.

– Det å dømme en person til fengsel fordi vedkommende valgte å ansette en person som vil livnære seg selv, tror jeg skurrer med folks rettsoppfatning, sier Raja.

– Jeg er trygg på at mange av mine velgere mener at politikere må bruke lovgivermakten for endre loven slik at han ikke dømmes, sier han.

(©NTB)

LES MER

Les om Lula, kvinnen som Gunnar Stålsett ga jobb

Alf Gjøsund: – Det finnes bare en naturlig konsekvens av utviklingen i Arne Viste-, og nå Gunnar Stålsett-saken Stortinget må snu. Hvis ikke vil de beste av oss havne bak murene

– KrF har et tydelig standpunkt: Ureturnerbare burde få lov til å jobbe