Strømproduksjon på hytta er en solid norsk tradisjon, ettersom hytter i store deler av landet er bygget i områder uten strømkabler. Nå øker også tallet på husholdninger som produserer sin egen solkraft hjemme. Det man ikke bruker selv, kan selges videre ut på nettet.