Det ble ikke delt ut noen Nobelpris i litteratur i fjor. Så da splittede Svenska Akademien var beslutningsdyktig igjen, landet de i oktober på et valg som på ingen måte skapte ro: