Kjartan Leer-Salvesen har i sin doktorgrad intervjuet seks prester og gjort spørreundersøkelse blant 52. Han fant en klar tendens til at de satte taushetsplikten over plikten til å melde fra om alvorlige forhold til barnevernet eller politiet.