– Jeg synes det er svært uheldig at vi får private alternativer til dåpsliturgien, som kirken som fellesskap ikke har vedtatt eller står sammen om, sier Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug.