– Dersom presten ønsker å gjøre arbeid utenfor arbeidstid, vil ingen nekte vedkommende dette. Men det er ikke pålagt av arbeidsgiver, sier domprost i Tunsberg bispedømme, David Gjerp.