– Jeg hadde håpet at regjering og departementet hadde ønsket å avslutte statskirkeordningen og forholdet til prestene på en mer anstendig og verdig måte, sier leder i arbeidstakerorganisasjonen Unio, som representerer Den norske kirkes presteforening, Anders Folkestad.