Når boplikten for prester i Den norske kirke avvikles 1. september, vil ikke lenger prestenes arbeidsgiver være pliktig til å tilby tjenestebolig. For at ikke avviklingen skal gå ut over ­rekrutteringsevnen til menigheter i utkantstrøk, har Kultur­departementet imidlertid tatt initiativ til en ny tjenesteboligordning.