Ansatte i Den norske kirke har i dag to arbeidsgivere, bispedømmerådene og fellesrådene. Prestene sorterer inn under førstnevnte råd og biskopene. De øvrige ansatte i kirken, med noen unntak, sorterer inn under fellesrådene, og har kirkevergene som øverste leder.