Som Vårt Land omtalte var etter det første forhandlingsmøtet om et krisetruet statsbudsjett var Høyre, Frp, KrF og Venstre var enige om å sette ned en arbeidsgruppe for å løse grønne avgiftsfloker.