I byrjinga på 1990-talet søkte store grupper med kosovo-albanarar asyl i Norge. Dei hadde reist frå etnisk forfølging i Kosovo, som den gongen var ein del av Serbia – som var i krig med naborepublikkane i det gamle Jugoslavia.