Etiopia er en gigant i Afrika. Med rundt 96 millioner innbyggere har bare Nigeria en større befolkning. Tross kraftig økonomisk vekst det siste tiåret er Etiopia fortsatt svært fattig. Åtte av ti henter levebrødet fra småskala jordbruk.