– Oslo bispedømme får en uredd biskop som har vandret gjennom byens gater og som forkynner evangeliet med stor troverdighet, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder for Kirkerådet.