«Kjære gjest! Av respekt for arrangement i kveld serverer vi ikke alkohol i hovedrommet mellom kl. 18.30 og 20.30. Spillbaren er åpen som vanlig. Bli gjerne».