Alle de 15 bydelene i Oslo er enten i gang med eller har planlagt barnevernsøvelser i barnehager og på skoler, skriver Aftenposten.

LES OGSÅ: Anklager Ap for «utidig» angrep på KrFs innsats for barnevernet

«Barnehjernevernet»

Gjennom prosjektet Barnehjernevernet får barnehager og skoler besøk av ansatte fra barnevernet som skal møte personalet og barna – kalt barnevernsøvelser. Prosjektet er etablert for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Målet er at barna skal tørre å snakke og få vite at det er hjelp å få.

Flere barnevernstjenester i bydelene melder om en økning i antall bekymringsmeldinger fra barnehagene sammenlignet med tidligere etter at prosjektet ble innført i 2016.

Blant annet mottok Frogner bydel 12 bekymringsmeldinger fra barnehagene i 2015, mens i fjor var tallet 27 – altså mer enn doblet, skriver avisen. Barnevernet på Stovner har registrert en klar økning siden de begynte å føre statistikk i 2009, og i Ullern bydel økte antallet bekymringsmeldinger fra barnehagene med 45 prosent i 2017.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier hun er glad for at prosjektet har effekt.