I Kjell Ingolf Ropstads (KrF) første spørretime i Stortinget som ansvarlig statsråd var opposisjonens harde skyts om betente verdispørsmål som abort, bioteknologi og homofile skiftet ut med en «vanlig» politisk sak – barnevern.

Kruttet fra opposisjonen ble i første rekke brukt mot samferdselsminister Jon Georg Dahles (Frp) velsignelse av navneskiftet til et visst statlig togselskap.

LES OGSÅ: SV anklager Ropstad for å svikte barnevernet

Rødgrønne fortsatte angrep om bemanning i barnevernet

Venstresiden fortsatte å angripe KrFs regjeringsinnsats for å bøte på krisen i barnevernet i den muntlige spørretimen onsdag.

Allerede i slutten av januar anklaget SV barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad for å svikte barnevernet.

Gjennom kampanjen #HeiErna har ansatte i barnevernet ropt varsko om det de mener er alvorlig underbemanning i barnevernet, som rammer barna og fører til at ansatte slutter.

– Barneombudet, barnevernsbarn og ideelle aktører mener ansatte er viktig for kvaliteten. Erna Solberg synes derimot å mene noe annet. Hvem er Ropstad enig med? ville Aps Kari Henriksen vite.

Ropstad svarte at det er viktig med flere ansatte, men at det er kommunene som best vet hvor skoen trykker og hvor pengene bør settes inn.

– Det har vært høyere vekst i antall ansatte i denne regjering enn i den forrige, sa Ropstad, som viste til at veksten har kommet gjennom kommunenes egne prioriteringer.

LES OGSÅ: Barnevernsforskere roper varsko om risikovurdering av omsorgssvikt

Ap: De sårbare barna er ikke like viktige for regjeringen

Kari Henriksen var ikke fornøyd. Hun viste til KrFs prinsipprogram som fastslår at det viktigste for kvalitet i barnehagen er nok voksne – og til KrFs gjennomslag for en lærernorm i småskolen.

– KrF mener altså at antall ansatte er viktig for barn i barnehage og i skole, men ikke for de mest sårbare barna i barnevernet, sa Henriksen.

Hun viste til at de rødgrønne innførte en bemanningsnorm og ga øremerkede midler til nye stillinger i barnevernet.

Erna Solbergs regjering har kun fulgt opp med penger når KrF har presset dem til det fra opposisjon, hevdet Ap-politikeren.

Derfor har Ap fremmet et forslag der de ber regjeringen om at «veiledende kriterier for bemanningsnorm i barnevernet vurderes».

LES OGSÅ: Ropstad avviser privatisering av barnevern

Ropstad: – Utidig av Ap

Da smalt det fra Ropstad:

– Det er utidig av Ap å gå så høyt på banen. Forslaget deres kan ikke bli mer vagt.

Situasjon og behov varierer fra kommune til kommune, påpekte han.

– Vi er opptatt av bemanning, men bruker andre virkemidler.

Henriksen kvitterte med å si at KrF var en pådriver i opposisjon, men at «Høyre og Frp nå synes å ha fått vetorett i denne saken»:

– KrF synes altså bemanningsnorm er viktig i barnehage og skole, men ikke for de mest sårbare barna.

LES OGSÅ: Kommuner får penger til å forebygge familievold

SV mener ansatte sliter seg ut

Også Senterpartiet og SV kastet seg på barneverndebatten.

Sp ville vite hvordan Ropstad skulle få bukt med de mange lovbruddene i barnevernsinstitusjoner avdekket i en ny rapport.

SV var bekymret for at for få ansatte gir tøffe forhold for ansatte, som i sin tur fører til at en tredel slutter i jobben i løpet av ett år.

– Det er fint med kompetanseløftet regjeringen ofte viser til, men noen steder har de ikke tid til å sende folk på kurs en gang, fordi det brenner på jobb, sa Freddy André Øvstegård.

Ropstad viste til at kommunene «bare i år har fått en økning på 2,4 milliarder kroner i frie midler»:

– Den har de brukt til å prioritere barnevernet.