1.186 albanarar kom hit i åra 2010-2016 og søkte vern. I Utlendingsdirektoratet (UDI) får Vårt Land opplyst at «asylavdelinga seier det er ein del albanske asylsøkjarar som oppgjev blodhemn som grunnlag for vern».