– Det blir krevende å være taler hvis folk trekker for mange konklusjoner basert på enkelte setninger, sier Gjermund Eikli, styreleder i Oase.