– Dagens lovutkast er en historisk milepæl i en mangeårig og skrittvis prosess. Målet har vært større selvstyre og nå kommer det på plass et tydeligere skille mellom stat og kirke, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).