Eva Joly satt i utvalget som i 2009 anbefalte at Norfund fikk tre år på seg til å slutte å investere gjennom skatteparadiser. Rådet ble ikke fulgt. Norfund bruker fortsatt skatteparadiser som Mauritius og Cayman-øyene. Joly sier at forslaget møtte motstand blant annet i Finansdepartementet.