Nyhet

Eva Joly satt i utvalget som i 2009 anbefalte at Norfund fikk tre år på seg til å slutte å investere gjennom skatteparadiser. Rådet ble ikke fulgt. Norfund bruker fortsatt skatteparadiser som Mauritius og Cayman-øyene. Joly sier at forslaget møtte motstand blant annet i Finansdepartementet.

– Anbefalingen var en veldig tydelig. Ved at Norfund bruker skatteparadis til bistandsinvesteringer, er vi med på å legitimere skatteparadisene, sier Joly, som er nestleder i EUs spesialkommisjon for skatt og medlem av EU-parlamentet.

Hun understreker at mangelen på innsyn i hvordan penger flyttes, skader utvikling i fattige land.

– Norfund sier at det er nødvendig å bruke skatteparadiser for å investere i de fattigste landene?