Norge har bidratt med hele 8,3 milliarder kroner til Amazonasfondet i Brasil de siste ti årene.