Årets Pew-rapport om global regionsfrihet viser rekordhøye statlige restriksjoner mot religiøs tro og praksis.