– Ut fra alt som har vært skrevet tenker jeg alltid: «Endelig er det noe som kan sjokkere meg som jeg kan undersøke nærmere i Bibelen.» Men jeg har blitt skuffet hvert år når jeg kommer hit, sier Ketil Stokkeland muntert.