Mer enn 60 tros- og livssynssamfunn glemte å søke om trosstøtte innen søknadsfristen i vår, etter at Barne- og familiedepartementet (BFD) sluttet med den mangeårige praksisen med å sende ut en påminnelse om søknadsfristen til trossamfunnene.