Den øverste ledelsen for Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige – ofte omtalt som mormonerne – meddelte torsdag at de ikke lenger anser alle homofile som «frafalne».