«Møte med det fremmede» er temaet når sokneprest Åsta Ledaal og prost Kolbjørn Gunnarson 28. februar inviterer til gudstjeneste for hele prostiet i Trefoldighetskirken i Arendal. Med seg som gjest har de Josef Hæier, som er muslim og en sentral person i moskeen i byen. Samtalen mellom ham og soknepresten erstatter preken denne søndagen.