ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Biskopene skal diskutere koranlesing i kirken

Kirkelige handlinger i møte med mennesker med ikke-kristen tro er blant temaene når biskopene samles. Også asylsøkerdåp og «privat» prestetjeneste står på agendaen.

ANNONSE
ANNONSE

Bispemøtet

  • Bispemøtet består av de tolv biskopene i Den norske kirke og samles normalt tre ganger i løpet av året.
  • Bispemøtet er et lovfestet sentralkirkelig organ som har til oppgave å samordne de gjøremål som tilliger de enkelte biskoper.
  • Bispemøtet ledes av preses, som er biskop i Nidaros bispedømme. Bispemøtet har et arbeidsutvalg bestående av preses, visepreses og et tredje medlem. Bispemøtet har sekretariat i Kirkens hus.
  • Kilde: kirken.no
Nyhet

– Kan det leses fra Koranen i en gravferd? Kan kristne be sammen med mennesker av annen tro i en gudstjeneste eller en kirkelig handling? spør Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug.

Ved Bispemøtets åpning, i Oslo domkirke mandag, presenterer han krevende utfordringer i «Religionsmøtet ved kirkelige handlinger».

LES MER: Ber prestene sjekke asylsøkeres tro

– Mange krevende utfordringer

På debattsidene i mandagens Vårt Land peker Nordhaug på en rekke krevende utfordringer i et mer mangfoldig, religionspluralistisk Norge. Den norske kirkes biskoper skal nå utarbeide retningslinjer om hvordan prester og menigheter kan takle slike utfordringer uten at det blir «blanding av ulik religionsutøvelse».

LES OGSÅ: Slik vil biskopene ha det

«Kirken må kunne se sine tradisjoner i et nytt perspektiv der den kristne tro stadig oftere ikke vil være et felles ståsted for alle i samme familie», fremholder biskop Nordhaug i innlegget.

Dåp av asylsøkere

På møtet skal tilsynsmennene i Den norske kirke blant annet vedta en veiledning til prester og menigheter om dåp av 
asylsøkere. Både prester og biskoper har i flere ­saker støttet asylsøkere som ikke blir trodd på at de har konvertert.

– Det er vi som har best kompetanse her, men vi opplever at anbefalinger som kirkeledere gir, veldig ofte tilsidesettes, uttalte daværende Sør-Hålogaland-biskop Tor B. Jørgensen til Vårt Land for to år siden.

Bispemøtets generalsekretær, Christofer­ Solbakken, avviste nylig overfor Dagen at den store asylstrømmen den siste ­tiden er årsaken til at veilederen nå kommer fra Bispemøtet.

LES MER: Koranlesing i kirken?

Må selv be om dåp

I utkastet til vei­lederen heter det blant annet:

• Det er asylsøkeren selv som skal be om å bli døpt.

• Forrettende prest avgjør om det er grunnlag for dåp.

• Det bør brukes tid på dåpsforberedelsene slik at dåpskandidaten kan modnes.

• Det er viktig å avklare asylsøkerens motivasjon for dåpen, som ikke automatisk vil gi opphold i landet.

Privat prestetjeneste

Bispemøtet skal også drøfte såkalt «privat prestetjeneste». Dette ble en mye omtalt sak da det for ett års tid siden ble kjent at presten Solfrid Bjørkelid Dyrøy i Mandal hadde startet privat praksis, med egne takster for samtaler, bryllup og begravelser.

Bispemøtet hadde en foreløpig drøfting av privatpraktiserende prestetjeneste på sitt møte i mai 2015, uten at de da kom fram til noen konklusjon. Men av sakspapirene fra Bispemøtet skinte det tydelig gjennom at de var skeptiske til privat business med kirkens seremonier og oppgaver.

LES MER: Vurderer vikarboikott av privatprester

I notatet som biskopene den gang tok utgangspunkt i, het det blant annet:

• En slik virksomhet reiser flere teologiske og kirkerettslige spørsmål vedrørende prestetjenesten.

• Prest er ikke en beskyttet tittel, og fra kirkens side er det antakelig vanskelig å motsette seg at privatpersoner som er ordinert til prestetjeneste etablerer privat virksomhet. Hvordan kirken innretter seg vil imidlertid kunne bidra til å styrke eller svekke denne virksomheten.

LES MER: Prest tar 600 kroner for sjelesorg

Ikke ferdig med vigselssaken

Biskopene skal også denne gang innom saken om vigsel for likekjønnede. Bispemøtet, som er delt på midten i ekteskapsforståelsen, samlet seg om et enstemmig vedtak om følgende anbefaling til Kirkemøtet 2016:

• At det i tillegg til dagens liturgi for ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgi for likekjønnet ekteskap.

Ledere i Åpen folkekirke, organisasjonen som etter suksessen i kirkevalget sist høst fikk valgt inn mange medlemmer i Kirkemøtet, har argumentert for at Den norske kirke bør ha én felles liturgi for alle som gifter seg i kirken. Men på Åpen folkekirkes årsmøte forrige lørdag ble det flertall for en slags mellomløsning: At Kirkemøtet vedtar utarbeidelse av en ny liturgi som åpner for likekjønnet vigsel og som kan brukes av alle uansett seksuell orientering – i tillegg til å beholde den gamle liturgien.

På Vårt Lands spørsmål om, Bispemøtet kan støtte den linjen som Åpen folkekirke nå går inn for, svarte biskop Nordhaug:

– Det har vi ikke drøftet. Men dette blir et tema når Bispemøtet kommer sammen.

LES MER: Åpen folkekirke vil ha dobbel vigselsliturgi

Sykmelding og møtedebut

Bispemøtets leder, preses Helga Haugland Byfuglien, har vært sykmeldt siden 27. januar på grunn av en operasjon. Det er ikke kjent hvor lenge hun blir borte, men sykmeldingsperioden ble i en pressemelding sendt ut 26. januar omtalt som «de nærmeste ukene». Halvor Nordhaug er fungerende preses i Bispemøtet, og det er derfor han som leder Bispemøtet i Oslo fra 15. til 19. februar.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes deltar på sitt første bispemøte, etter at hun i januar ble vigslet til ny biskop i Sør-Hålogaland.

Publisert: 14. februar 2016
ANNONSE
Nyhet

– Kan det leses fra Koranen i en gravferd? Kan kristne be sammen med mennesker av annen tro i en gudstjeneste eller en kirkelig handling? spør Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug.

Ved Bispemøtets åpning, i Oslo domkirke mandag, presenterer han krevende utfordringer i «Religionsmøtet ved kirkelige handlinger».

LES MER: Ber prestene sjekke asylsøkeres tro

– Mange krevende utfordringer

På debattsidene i mandagens Vårt Land peker Nordhaug på en rekke krevende utfordringer i et mer mangfoldig, religionspluralistisk Norge. Den norske kirkes biskoper skal nå utarbeide retningslinjer om hvordan prester og menigheter kan takle slike utfordringer uten at det blir «blanding av ulik religionsutøvelse».

LES OGSÅ: Slik vil biskopene ha det

«Kirken må kunne se sine tradisjoner i et nytt perspektiv der den kristne tro stadig oftere ikke vil være et felles ståsted for alle i samme familie», fremholder biskop Nordhaug i innlegget.

Dåp av asylsøkere

På møtet skal tilsynsmennene i Den norske kirke blant annet vedta en veiledning til prester og menigheter om dåp av 
asylsøkere. Både prester og biskoper har i flere ­saker støttet asylsøkere som ikke blir trodd på at de har konvertert.

– Det er vi som har best kompetanse her, men vi opplever at anbefalinger som kirkeledere gir, veldig ofte tilsidesettes, uttalte daværende Sør-Hålogaland-biskop Tor B. Jørgensen til Vårt Land for to år siden.

Bispemøtets generalsekretær, Christofer­ Solbakken, avviste nylig overfor Dagen at den store asylstrømmen den siste ­tiden er årsaken til at veilederen nå kommer fra Bispemøtet.

LES MER: Koranlesing i kirken?

Må selv be om dåp

I utkastet til vei­lederen heter det blant annet:

• Det er asylsøkeren selv som skal be om å bli døpt.

• Forrettende prest avgjør om det er grunnlag for dåp.

• Det bør brukes tid på dåpsforberedelsene slik at dåpskandidaten kan modnes.

• Det er viktig å avklare asylsøkerens motivasjon for dåpen, som ikke automatisk vil gi opphold i landet.

Privat prestetjeneste

Bispemøtet skal også drøfte såkalt «privat prestetjeneste». Dette ble en mye omtalt sak da det for ett års tid siden ble kjent at presten Solfrid Bjørkelid Dyrøy i Mandal hadde startet privat praksis, med egne takster for samtaler, bryllup og begravelser.

Bispemøtet hadde en foreløpig drøfting av privatpraktiserende prestetjeneste på sitt møte i mai 2015, uten at de da kom fram til noen konklusjon. Men av sakspapirene fra Bispemøtet skinte det tydelig gjennom at de var skeptiske til privat business med kirkens seremonier og oppgaver.

LES MER: Vurderer vikarboikott av privatprester

I notatet som biskopene den gang tok utgangspunkt i, het det blant annet:

• En slik virksomhet reiser flere teologiske og kirkerettslige spørsmål vedrørende prestetjenesten.

• Prest er ikke en beskyttet tittel, og fra kirkens side er det antakelig vanskelig å motsette seg at privatpersoner som er ordinert til prestetjeneste etablerer privat virksomhet. Hvordan kirken innretter seg vil imidlertid kunne bidra til å styrke eller svekke denne virksomheten.

LES MER: Prest tar 600 kroner for sjelesorg

Ikke ferdig med vigselssaken

Biskopene skal også denne gang innom saken om vigsel for likekjønnede. Bispemøtet, som er delt på midten i ekteskapsforståelsen, samlet seg om et enstemmig vedtak om følgende anbefaling til Kirkemøtet 2016:

• At det i tillegg til dagens liturgi for ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgi for likekjønnet ekteskap.

Ledere i Åpen folkekirke, organisasjonen som etter suksessen i kirkevalget sist høst fikk valgt inn mange medlemmer i Kirkemøtet, har argumentert for at Den norske kirke bør ha én felles liturgi for alle som gifter seg i kirken. Men på Åpen folkekirkes årsmøte forrige lørdag ble det flertall for en slags mellomløsning: At Kirkemøtet vedtar utarbeidelse av en ny liturgi som åpner for likekjønnet vigsel og som kan brukes av alle uansett seksuell orientering – i tillegg til å beholde den gamle liturgien.

På Vårt Lands spørsmål om, Bispemøtet kan støtte den linjen som Åpen folkekirke nå går inn for, svarte biskop Nordhaug:

– Det har vi ikke drøftet. Men dette blir et tema når Bispemøtet kommer sammen.

LES MER: Åpen folkekirke vil ha dobbel vigselsliturgi

Sykmelding og møtedebut

Bispemøtets leder, preses Helga Haugland Byfuglien, har vært sykmeldt siden 27. januar på grunn av en operasjon. Det er ikke kjent hvor lenge hun blir borte, men sykmeldingsperioden ble i en pressemelding sendt ut 26. januar omtalt som «de nærmeste ukene». Halvor Nordhaug er fungerende preses i Bispemøtet, og det er derfor han som leder Bispemøtet i Oslo fra 15. til 19. februar.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes deltar på sitt første bispemøte, etter at hun i januar ble vigslet til ny biskop i Sør-Hålogaland.

Publisert: 14. februar 2016
ANNONSE

Bispemøtet

  • Bispemøtet består av de tolv biskopene i Den norske kirke og samles normalt tre ganger i løpet av året.
  • Bispemøtet er et lovfestet sentralkirkelig organ som har til oppgave å samordne de gjøremål som tilliger de enkelte biskoper.
  • Bispemøtet ledes av preses, som er biskop i Nidaros bispedømme. Bispemøtet har et arbeidsutvalg bestående av preses, visepreses og et tredje medlem. Bispemøtet har sekretariat i Kirkens hus.
  • Kilde: kirken.no