– Nå som Den norske kirke er skilt fra staten, kan man frykte at den blir en kirke som blir dominert av de som har kjent et eierskap til den, sier forfatter Ingeborg Moræus Hanssen, tidligere kinosjef i Oslo og menighetsrådmedlem i Frogner kirke.