Når regjeringen torsdag 11. mai legger fram forslag til revidert nasjonalbudsjett, plusser den derfor på 10 millioner ekstra bidra for å mobilisere internasjonale partnere og fagmiljøer for beskyttelse av religiøse minoriteters rettigheter.