St. Svithun katolske menighet har vært preget av konflikter det siste året. I tillegg til tollsaken, fikk menigheten i fjor mistanke om at den polske presten hadde tatt penger fra kollekten og tatt betaling fra menighetsmedlemmer for å holde seremonier.