– Mitt viktigste budskap er at likestillings- og diskrimineringsloven også gjelder for trossamfunn. Å hindre kvinner fra deltagelse i styret kan være i strid med loven, sier Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Hanne Bjurstrøm.