«Over hele verden stiller folk seg det samme spørsmålet i møte med nød og ondskap: «Hvor er Gud?». De ber om at Gud skal gripe inn for stanse sulten, fattigdommen, sykdommen, volden, undertrykkelsen, krigen. Men det onde blir ikke borte.